TTV-TRUMELO

 

Leden

Statuten vereniging
 

De jaarcontributie bij TTV Trumelo bedraagt 75 euro. Voor dit bedrag kun je, behoudens de zomervakantie, het hele jaar wekelijks spelen. Als je lid wilt worden, kom dan gerust eens kijken of stuur een mailtje.

 

Tot ziens bij TTV Trumelo!

 

Leden

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door onderstaande personen.

Bestuurssamenstelling vind je hier.

Naam Functie
Theo van Asperen Voorzitter/Secretaris
Marc van der Heijden Penningmeester
Wilfried van Elk
Wedstrijdsecretaris
 

Leden

De volgende personen zijn lid van TTV Trumelo: